(81) 907-8471-1774 WhatsApp

FRITO LAY

https://www.fritolay.com/

Frito-Lay、Inc.は、コーンチップ、チップ、その他のスナックを製造、販売、販売するペプシコの米国子会社です。同社は42か国以上で事業を展開しています。
Furitorē, Inc. Wa, kōnchippu, chippu, sonohoka no sunakku o seizō, hanbai, hanbai suru Pepushiko no Beikoku kogaishadesu. Dōsha wa 42-kakoku ijō de jigyō o tenkai shite imasu.
表示形式 グリッド リスト
表示順
製品数 数/ページ

クラシックトータスバッグ64 GR Kurashikkutōtasubaggu 64 GR

Tor-teesClásticoはカリカリとうもろこしのスナックです。 Tōa - teesClástico wa karikari tōmorokoshi no sunakkudesu.
$2.28 $1.99

スパイシーバッグ トルティー 64 GR Torutī Supaishībaggu 64 GR

HOJUELAS FRITOのTOR-TEES PICANTE MAIZ FRITOが今より多くの味覚を築きます!!! HOJUELAS FRITO no TOR - TEES pikanti MAIZ FRITO ga ima yori ōku no mikaku o kizukimasu! ! !
$2.28 $1.99