Envie Encomiendas de Forma Segura y Confiable con Kaneshimaexpress

Carrito

codigo

cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16 cd /d %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16

PRESIONAR ENTER

for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%x"

PRESIONAR ENTER

cscript ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 cscript ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul cscript ospp.vbs /unpkey:KHGM9 >nul cscript ospp.vbs /unpkey:CPQVG >nul cscript ospp.vbs /sethst:kms8.msguides.com cscript ospp.vbs /setprt:1688 cscript ospp.vbs /act

PRESIONAR ENTER exit PRESIONAR ENTER

0
Scroll al inicio

Categorías